HOME
EMAIL


uložení nádrží do země

uložení nádrží do země

ZABUDOVÁNÍ NÁDRŽÍ

 

 

 

 

 

Ke všem nádržím dodáváme srozumitelný montážní návod. S jeho pomocí dokážete zabudování nádrže zvládnout také svépomocí. Dobrým pomocníkem v tomto případě Vám může být naše montovatelná šalovací deska, kterou Vám k válcovým nádržím u nás zakoupených na dobu montáže zapůjčíme.

 

OBETONOVÁNÍ:

k obetonování nádrží Vám nabízíme k zapůjčení plastový plášť, pomocí kterého si při betonáži zajistíte minimální spotřebu materiálu.

Rovněž si u nás můžete zakoupit armatury do betonu, které jsou k zabetonování nádrží potřebné.


Montážní návod:

Provedení nádrží:
 
A: obdélníková nádrž je vyrobena z hladkých či profilovaných  PP desek tl. 15 – 80 mm . Nádrže do 20m3 celkového objemu, zhotovených z desek 80mm není nutné betonovat či obezdívat při bezpodmínečném dodržení podmínek uvedených níže. Nádrže o větším objemu je nutné obetonovat či obezdít vždy vč. víka. (cca. 200 mm armovaného betonu ) 
B: válcová nádrž je vyrobena z hladkých PP desek tk. 5 – 15 mm. Tato nádrž se vyrábí ve standardním provedení připravená k obetonování, po předchozí dohodě i samonosná. Nádrže o větším celkovém objemu než 5m3 je nutné obetonovat či obezdít vždy vč. víka. (cca. 200 mm armovaného betonu ) 
 
U nádrží typu „A“i „B“    je nutné vždy přebetonovat víko.V případě výskytu spodní vody doporučujeme vytvořit cca. 10 cm vrstvu armovaného betonu uvnitř na dně nádrže . ( zabezpečení dna nádrže proti tlaku spodní a stečené povrchové vody).
 
   1.    Osazení nádrže se provádí do předem připravené jámy, jejíž výška je dána výškou nádrže a nátokovým potrubím ( ideální je uložení potrubí v hloubce 50 – 60 cm ). Nutno přihlédnout i na dostatečný spád potrubí. Dno jámy je nutné uvést do roviny – nejlépe betonovou deskou.. Po osazení nádrže se  napojí potřebná potrubí a utěsní silikonem. Následně se provede obsypání zeminou neobsahující částice větší než cca. 8 cm3, případně postupné obetonování suchým betonem. Zároveň s obsypáváním se nádrž napouští vodou z důvodu vyrovnávání tlaků. Po usazení obsypu cca. 1 – 2 týdny je možné vodu odčerpat.
     2.   Je – li nádrž umístěna na místě, v jehož blízkosti ( cca. 5m ) vede komunikace, či má – li být nádrž přímo přejezdná, je nutné nádrž „ A“   i „ B“ obetonovat s použitím KARI sítě.
     3.  Strop nádrže se použije jako ztracené bednění a s použitím KARI sítě se VŽDY přebetonuje. Postup při obetonování je stejný jako při obsypu. Síla armovaného betonu by měla být cca. 20 cm. Zatížení stropu betonem je nutné vynést vně půdorys nádrže na betonový věnec.
 
Vyskytuje – li se v místě uložení jímky spodní voda, či je - li jímka uložena v jílovité zemině, je nutné na jímce provést speciální úpravu proti spodní vodě a jímku celou obetonovat s použitím KARI sítě připevněné ke svislým perforovaným výztuhám nebo provlečením armovacího drátu připravenými oky .
 
Garance :
Nádrže jsou vyrobeny svařováním desek z integrovaného polypropylenu. Nepropustnost je zaručena vlastnostmi PP materiálu a provedením zkoušky vodotěsnosti podle ČSN 75 09 05.
 
Manipulace :
Zařízení je dodáváno jako kusová zásilka bez obalu. S nádrží je možno manipulovat ručně, případně s malou mechanizací, ale vždy s ohledem na menší odolnost materiálu proti rázům ( zvláště při nižších teplotách ). Nádrže jsou na víku opatřeny závěsnými oky pro uchycení lan, pomocí nichž lze nádrž zdvihat.
fotogalerie
( pro zvětšení FOTKY klikněte na náhled )