HOME
EMAIL


uložení nádrží do země

uložení nádrží do země

ZABUDOVÁNÍ NÁDRŽÍ

Ke všem nádržím dodáváme podrobný a srozumitelný montážní návod. S jeho pomocí dokážete zabudování nádrže zvládnout také svépomocí.

K válcovým nádržím pro obetonování vám dobrým pomocníkem může být naše montovatelná šalovací deska ( plastové bednění ), kterou Vám k válcovým nádržím u nás zakoupených na dobu montáže zapůjčíme. Pomoci ní si při betonáži zajistíte minimální spotřebu betonu.

Rovněž si u nás můžete zakoupit armatury do betonu, které jsou k zabetonování nádrží potřebné.

Pokud máte přesto zájem o dodávku našeho výrobku včetně montáže, pak lze objednat i tuto službu - realizujeme v Jihočeském kraji.

 


Provedení nádrží:

nádrže jsou vyrobeny svařováním desek z polypropylenu. Nepropustnost je zaručena vlastnostmi PP materiálu a provedením zkoušky vodotěsnosti podle ČSN 75 09 05.
 
A: obdélníková nádrž:
  • je vyrobena z hladkých PP desek tl. 15 mm . Takovou nádrž je nutné obetonovat či obezdít vždy vč. víka. 
 
B: válcová nádrž:
  • je vyrobena z hladkých PP desek tl. 5 – 15 mm.  Válcové nádrže dodáváme ve dvojím provedení - k obetonování a samonosné.
 
U nádrží určených k obetonování je nutné nádrž usadit do výkopu na betonové dno, obetonovat obvod nádrže, kterou jsme předem opatřili armaturou zavěšenou do svislých pásů k tomu účelu na nádrži navařených, a vždy přebetonovat i víko nádrže s kari sítí.
V případě výskytu spodní vody v místě usazení  doporučujeme nechat zhotovit na nádrži dodatečnou úpravu proti spodní vodě, která spočívá v navaření pásů na venkovní straně dna nádrže, které jsou z výroby osazeny armaturou. Taková nádrž je pak zabezpečena proti tlaku spodní vody.
Zjistí-li se výskyt spodní vody až při výkopových pracích a nelze-li již zhotovit na nádrži úpravu proti spodní vodě, doporučujeme zhotovit cca 10 cm vrstvu armovaného betonu uvnitř na dně nádrže.
 
 
 
Manipulace :
Zařízení je dodáváno jako kusová zásilka bez obalu. S nádrží je možno manipulovat ručně, případně s malou mechanizací, ale vždy s ohledem na menší odolnost materiálu proti rázům ( zvláště při nižších teplotách ). Nádrže jsou na víku opatřeny závěsnými oky pro uchycení lan, pomocí nichž lze nádrž zdvihat.
fotogalerie
( pro zvětšení FOTKY klikněte na náhled )