HOME
EMAIL


Septiky

Septiky

 

POUŽITÍ:
Septiky jsou vodotěsné svařované nádrže sloužící k akumulaci a uskladnění  různých kapalin, fekálií, sypkých látek a chemikálií. Nejsou určeny pro skladování hořlavých kapalin.
Je možno je použít také jako součást technologického zařízení.

POPIS:
Akumulovaná látka je do nádrže přiváděna potrubím, pro které je v jímce osazeno hrdlo s otvorem odpovídajícím profilu potrubí.
Ve stropu nádrže je vstupní šachtička s plastovým poklopem.
Pro biologické čištění odpadních vod jsou septiky uvnitř opatřeny jedním, nebo dvěma přepady a následně jsou připojeny na kanalizaci nebo zemní filtr. V takovém případě je splašková voda přiváděna do první části septiku, kde dochází k usazení nerozpustných látek. Následně voda gravitačně odtéká do druhé části, v které dojde k zachycení zbytkového mechanického znečištění. Z třetí části odchází voda zbavená nerozpustných látek.
Septiky jsou dodávány válcové nebo hranaté, samonosné nebo určené k obetonování.

DOKUMENTACE:
K výrobku je dodávána následující dokumentace:
•    Osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
•    Záruční list
•    Prohlášení o shodě
•    Provozní řád pro uložení jímky.

 

Pro eliminaci tuhých odpadů v septiku doporučujeme pravidelné používání bakteriálně - enzymatických přípravků pro žumpy a septiky. Prodlužují frekvenci vyvážení kalů ze septiku ( zkapalňují obsah septiku ), odstraňují zápach a zamezují vzniku krust na hladině septiku. Tyto přípravky nabízíme k zakoupení v naší provozovně, případně Vám je zašleme na dobírku.

 


Septik dvoukomorový válcový: 

 • vnitřní výztuhy v nádrži
 • materiál tl. 15 mm - dno a strop
 • materiál tl. 5 mm - plášť
 • revizní šachta 300 mm
 • 1x vtok a odtok

 Septik tříkomorový válcový: 

 • vnitřní výztuhy v nádrži
 • materiál tl. 15 mm - dno a strop
 • materiál tl. 5 mm - plášť
 • 2 x revizní šachta 300 mm
 • 1x vtok a odtok

 

typ

Objem m3

Průměr mm

Výška mm

C V2

1,98

1300

1500

C V3

3,01

1600

1500

C V3,5

3,40

1700

1500

C V4

3,81

1800

1500

C V5

4,71

2000

1500

C V6

6,28

2000

2000

C V7,5

7,35

2500

1500

C V8

7,95

2600

1500

C V9

9,04

2400

2000

C V10

10,61

2600

2000

C V12

12,3

2800

2000

 

Zajímají Vás ceny našich výrobků? Napište nám na : info@cplastik.cz

 

POUŽITÝ MATERIÁL:
Nádrže jsou zhotoveny z polypropylenových profilovaných desek svařovaných švýcarskou technologií LEISTER. Nádrže jsou zkoušeny na vodotěsnost.

MANIPULACE:
Zařízení je dodáváno jako kusová zásilka bez obalu. Se septikem je možno manipulovat ručně, případně s malou mechanizací, ale vždy s ohledem na menší odolnost materiálu proti nárazům (zvláště při nižších teplotách ).

 


Septik dvoukomorový hranatý

 • vnitřní výztuhy v nádrži
 • materiál tl. 15 mm 
 • 1 x revizní šachta 300 mm
 • 1x vtok a odtok

 

Septik tříkomorový hranatý

 • vnitřní výztuhy v nádrži
 • materiál tl. 15 mm 
 • 1 x revizní šachta 300 mm
 • 1x vtok a odtok

 

 

typ

Objem m3

délka mm

Šířka mm

Výška mm

C H1

1

1000

1000

1000

C H2

2

2000

1000

1000

C H3

3

2000

1000

1500

C H4

4

2000

1000

2000

C H5

5

2250

1500

1500

C H6

6

2000

2000

1500

C H8

8

2000

2000

2000

C H10

10

2500

2000

2000

 

Zajímají Vás ceny našich výrobků? Napište nám na : info@cplastik.cz 

 

OSAZENÍ:
Osazení nádrže se provádí do předem připravené jámy, jejíž výška je dána výškou nádrže a hloubkou uložení nátokového  potrubí. Dno výkopu je nutno uvést do roviny – nejlépe betonovou deskou. Po osazení nádrže se napojí potřebná potrubí. Následně se provede postupné obetonování suchým betonem, případně obsypání zeminou při postupném napouštění vodou z důvodu vyrovnání tlaků. Nádrže jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže.

 

 


Schematické technické nákresy:

 

 

 

 

fotogalerie
( pro zvětšení FOTKY klikněte na náhled )