HOME
EMAIL


Septiky

Septiky

 

  DOKUMENTACE DODÁVANÁ S VÝROBKEM:

 • Osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
 • Záruční list
 • Prohlášení o shodě a kompletnosti
 • Montážní návod pro uložení jímky 
 • Certifikát výrobku

 


VÁLCOVÝ SEPTIK TŘÍKOMOROVÝ STANDART:

 • do míst s jílovým nebo skalnatým podložím
 • do míst s předpokádaným vyšším zatížením stropu a okolí


VÁLCOVÝ TŘÍKOMOROVÝ SEPTIK SAMONOSNÝ:

 • do míst se sypkým propustným podložím
 • do míst bez výskytu spodní vody
 • max. zásyp zeminou 30 cm bez dalšího zatížení stropu a okolí

 

 


HRANATÝ SEPTIK TŘÍKOMOROVÝ:

 • do míst s jílovým nebo skalnatým podložím
 • do míst s předpokládaným vyšším zatížením stropu a okolí

 

 


POUŽITÍ:

Septiky jsou vodotěsně svařované nádrže k akumulaci a uskladnění různých kapalin - dešťových vod, fekálií, sypkých látek, chemikálií. Nejsou určeny pro skladování hořlavých kapalin. Je možné je použít také jako součást technologického zařízení.

POPIS:
Akumulovaná látka je do nádrže přiváděna potrubím, pro které je v jímce osazeno hrdlo s otvorem odpovídajícím profilu potrubí. 
Ve stropu nádrže je vstupní šachtička s plastovým poklopem.
Pro biologické čištění odpadních vod jsou septiky uvnitř opatřeny jedním, nebo dvěma přepady a následně jsou připojeny na kanalizaci nebo zemní filtr. V takovém případě je splašková voda přiváděna do první části septiku, kde dochází k usazení nerozpustných látek. Následně voda gravitačně odtéká do druhé části, v které dojde k zachycení zbytkového mechanického znečištění. Z třetí části odchází voda zbavená nerozpustných látek.
Septiky jsou dodávány válcové nebo hranaté, samonosné nebo určené k obetonování.

Informujte se o možnosti zapůjčení plastového bednění pro instalaci válcové nádrže pro obetonování.

DOKUMENTACE:
K výrobku je dodávána následující dokumentace:
•    Osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
•    Záruční list
•    Prohlášení o shodě
•    Provozní řád pro uložení jímky.

 

 

POUŽITÝ MATERIÁL:
Nádrže jsou zhotoveny z polypropylenových profilovaných desek svařovaných švýcarskou technologií LEISTER. Nádrže jsou zkoušeny na vodotěsnost.

MANIPULACE:
Zařízení je dodáváno jako kusová zásilka bez obalu. Se septikem je možno manipulovat ručně, případně s malou mechanizací, ale vždy s ohledem na menší odolnost materiálu proti nárazům (zvláště při nižších teplotách ).

 

OSAZENÍ:
Osazení nádrže se provádí do předem připravené jámy, jejíž výška je dána výškou nádrže a hloubkou uložení nátokového  potrubí. Dno výkopu je nutno uvést do roviny – nejlépe betonovou deskou. Po osazení nádrže se napojí potřebná potrubí. Následně se provede postupné obetonování suchým betonem, případně obsypání zeminou při postupném napouštění vodou z důvodu vyrovnání tlaků. Nádrže jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže.

 

 Pro eliminaci tuhých odpadů v septiku doporučujeme pravidelné používání bakteriálně - enzymatických přípravků pro žumpy a septiky. Prodlužují frekvenci vyvážení kalů ze septiku ( zkapalňují obsah septiku ), odstraňují zápach a zamezují vzniku krust na hladině septiku. Tyto přípravky nabízíme k zakoupení v naší provozovně, případně Vám je zašleme na dobírku.

 


Schematické technické nákresy:

 

 

 

 

fotogalerie
( pro zvětšení FOTKY klikněte na náhled )