HOME
EMAIL


Septik se zemním filtrem

Septik se zemním filtrem

Tříkomorový septik v kombinaci se zemním filtrem:

  • navrženo a vyrobeno dle ČSN EN 12566-1, ČSN 75 6402
  • k likvidaci odpadních vod z rodinných domů, chat, penzionů apod. 

 

  • jednoduchá instalace
  • nulové provoozní náklady
  • neomezená životnost
  • bez přívodu el. energie
  • tradiční a osvědčený způsob čištění
  • nenarušuje vzhled zahrady

 


 

 

 

 


DOKUMENTACE K VÝROBKU:
•    Osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
•    Záruční list
•    Prohlášení o shodě
•    Provozní řád
•    Návod na uložení kompletu do země.

POUŽITÍ:
Septik se zemním filtrem je navržen dle ČSN EN 12566-1, ČSN 75 6402 a ČSN 75 0905. Komplet je určen k likvidaci odpadních vod z rodinných domů, chat, penzionů  apod.  - všude tam, kde nejsou zbudovány obecní či městské čistírny odpadních vod. Komplet je zvláště vhodný k objektům, kde je přerušovaný provoz. Septik nese dle nařízení vlády č.190/2002 Sb. označení CE.  

POPIS A TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ:
Komplet se skládá ze dvou samostatných vodotěsných nádob – nejčastěji válcových případně hranatých.V první nádobě – septiku – nejprve dochází k biologickému a mechanickému čištění. Tady se hromadí hrubé nečistoty, které jsou organicky rozkládány. Odtud odchází předčištěná voda do další nádoby – zemního filtru – kde pomocí tříděného stálého materiálu ( štěrku 2 různých frakcí ) dochází ke konečnému dočištění. Výsledkem je zcela očištěná voda, která je odvedena potrubím  do potoka, vsaku, trativodu, dešťové kanalizace a apod.

 


Vzhledem k použitým materiálům a vzhledem k tomu, že komplet nepoužívá žádné poháněné součásti, je zaručena nulová energetická náročnost, nepropustnost a vysoká životnost zařízení prakticky bez údržby.

Septik s pískovým filtrem pro 1-5 EO

septik - kóty

rozměry v mm

pískový filtr - kóty

rozměry v mm

„a“ - výška

1500

„k“ - DN nátoku

100

„b“- průměr

2000

„m“ - výška

1000

„c“ - výška nátoku

1390

 „o“- výška nátoku

900

„d“ - výška odtoku

1340

„n“ - průměr

2500

„i“ - DN nátoku

110

„s“ -rozvodné potrubí

drenážní roura

„j“ - DN odtoku

100

„q“ -šachta na vzorky

DN 150

„e“ - výška revizních šachet

100

„i“ - DN odtoku

100

„f“ - výška nástavců

libovolná

„p“ - výška odtoku

20

„t“ - půdorys revizních šachet

průměr 600

 

 

  

 

Septik s pískovým filtrem pro 6-8 EO

septik - kóty

rozměry v mm

pískový filtr - kóty

rozměry v mm

„a“ - výška

1500

„k“ - DN nátoku

100

„b“- průměr

2000

„m“ - výška

1000

„c“ - výška nátoku

1375

 „o“- výška nátoku

900

„d“ - výška odtoku

1325

„n1“ - délka

3000

„i“ - DN nátoku

125

„n2“ - šířka

2000

„j“ - DN odtoku

110

„s“ -rozvodné potrubí

drenážní roura

„e“ - výška revizních šachet

100

„q“ -šachta na vzorky

DN 150

„f“ - výška nástavců

libovolná

„i“ - DN odtoku

100

„t“ - půdorys revizních šachet

500x500

„p“ - výška odtoku

20

 OBETONOVÁNÍ:

k obetonování nádrží Vám nabízíme k zapůjčení plastový plášť, pomocí kterého si při betonáži zajistíte minimální spotřebu materiálu. Návod na obetonování naleznete v sekci zabudování nádrží . 

ZABUDOVÁNÍ NÁDRŽÍ

 

 

fotogalerie
( pro zvětšení FOTKY klikněte na náhled )