HOME
EMAIL


Odlučovače tuků

Odlučovače tuků

POUŽITÍ:

Odlučovače tuků - jinak také lapoly - slouží k zachycení a odstranění tuků a olejů z odpadních vod. Předřazují se před čistírny odpadních vod nebo před zaústění odpadních vod do kanalizace. Jsou určeny pro restaurace, jídelny, kuchyně, masné výrobny a podobné provozy, kde dochází k znečištění odpadní vody tukem.

Do odlučovačů nesmějí být přiváděny ropné látky, hrubé nečistoty, minerální oleje, splaškové a dešťové vody nebo odpady z kuchyňských drtiček. 

Odlučovač tuků je celoplastová nádoba - nejčastěji hranatá, kterou lze umístit  v terénu před zaústěním odpadního potrubí do kanalizace nebo ČOV. Menší odlučovače válcové zle osadit i do menších prostor ( sklepů a suterénů ) jako volně stojící nádrže.

POPIS:

Odpadní voda s obsahem tuků natéká přívodním potrubím do prvního stupně, kde se usadí jemný kal a dochází ke gravitačnímu odloučení tuků na hladinu. Předčištěná voda dále odtéká přes nornou stěnu do výtoku, který je napojen na kanalizaci. Odlučovač tuků je opatřen odvětrávacím potrubím a revizní šachtou osazenou ve víku nádrže. 

DOKUMENTACE:

K výrobku je dodávána následující dokumentace:
•    Osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
•    Záruční list
•    Prohlášení o shodě
•    Provozní řád 

VOLBA VELIKOSTI:

Vhodnou velikost lapátu tuku volíme podle průtoku v l/s, nebo orientačně podle množství zpracovávaných jídel za den.  


Upozorňujeme naše zákazníky, že níže uvedené ceny jsou pouze orientační a aktuální cenu výrobku sdělíme na vyžádání.

 

Momentálně upravujeme ceníky našich výrobků.

CENY A TYPY ODLUČOVAČŮ TUKŮ:

 MENŠÍ KULATÉ ODLUČOVAČE:

 (vhodné i k umístění do sklepa, suterénu)