HOME
EMAIL


JÍMKY - RETENČNÍ NÁDRŽE

JÍMKY - RETENČNÍ NÁDRŽE

        DOKUMENTACE DODÁVANÁ S VÝROBKEM:

 • Osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
 • Záruční list
 • Prohlášení o shodě a kompletnosti
 • Montážní návod pro uložení jímky 
 • Certifikát výrobku

 

 

 

 

 


 

VÁLCOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ STANDART:

 • do míst s jílovým nebo skalnatým podložím
 • do míst s předpokládaným vyšším zatížením stropu a okolí

VÁLCOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ SAMONOSNÁ:

 • do míst se sypkým propustným podložím
 • do míst bez výskytu spodní vody
 • max. zásyp zeminou 30cm bez dalšího zatížení stropu a okolí

 

 

HRANATÁ RETENČNÍ NÁDRŽ:

 • do míst s jílovým nebo skalnatým podložím
 • do míst s předpokládaným vyšším zatížením stropu a okolí


POPIS:
Akumulovaná látka je do nádrže přiváděna potrubím, pro které je v jímce osazeno hrdlo s otvorem odpovídajícím profilu potrubí. Ve stropu nádrže je vstupní šachtička s plastovým poklopem. Šachta je standartně dodávána o výšce 300 mm a v případě potřeby ji lze kdykoliv po usazení do výkopu zvýšit nástavcem.Přebytečná a nevyužitá voda odchází z nádrže odtokovým potrubím - tzv. přepadem.

OSAZENÍ:
Osazení nádrže se provádí do předem připravené jámy, jejíž výška je dána výškou nádrže a hloubkou uložení nátokového  potrubí. Dno výkopu je nutno uvést do roviny – nejlépe betonovou deskou. Po osazení nádrže se napojí potřebná potrubí. Následně se provede postupné obetonování suchým betonem případně obsypání zeminou ( dle pokynů výrobce ) při postupném napouštění vodou z důvodu vyrovnání tlaků. Přesné pokyny k montáži výrobku jsou jeho součástí.

POUŽITÝ MATERIÁL:
Nádrže jsou zhotoveny z polypropylenových profilovaných desek svařovaných švýcarskou technologií LEISTER. Nádrže jsou zkoušeny na vodotěsnost.

MANIPULACE:
Zařízení je dodáváno jako kusová zásilka bez obalu. S nádrží  je možno manipulovat ručně, případněs malou mechanizací, ale vždy s ohledem na menšíodolnost materiálu proti nárazům (zvláště při nižších teplotách ).

 

 

Pro další využití dešťové vody lze retenční nádrž vystrojit různým příslušenstvím:

 • filtrem dešťových vod
 • čerpadlem pro zálivku zahrady 
 • sacím potrubím s košem a zpětnou klapkou pro napojení např. domácí vodárny
 • dopuštěcím potrubím
 • hladinovou sondou
 • atd.

 

 

Schematické technické nákresy:

 

 

fotogalerie
( pro zvětšení FOTKY klikněte na náhled )