HOME
EMAIL


JÍMKY - RETENČNÍ NÁDRŽE

JÍMKY - RETENČNÍ NÁDRŽE

DODÁVÁME POUZE KOMPLETNÍ VÝROBKY!  JEJICH SOUČÁSTÍ JE:

 • osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti výrobku
 • záruční list
 • prohlášení o stálosti vlastností výrobku
 • montážní návod
 • revizní šachta průměr 600mm a výška 300 mm ( lze dokoupit nástavec )
 • 1x hrdlo na přítoku a 1x routa na odtoku
 • Obvodová výztuha nádrže pro zpevnění
 • Vnitřní vzpěry pro vynesení stropu a zpevnění nádrže

 SLUŽBY:

 • doprava nádrží od objemu 4 m3 v Jihočeském kraji ZDARMA
 • KOMPLETNÍ montáž "NA KLÍČ" včetně zemních prací
 • možnost zápůjčky BEDNĚNÍ pro instalaci výrobku svépomocí

 DOPLŇKY:

 • široký výběr příslušenství dle individuálních potřeb

 


 K ceníkovým cenám připočtěte DPH v odpovídající výši:

 • 12% při dodávce fytickým osobám k objektu pro rodinné bydlení
 • 21% ve všech ostatních případech

 

VÁLCOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ STANDART:

 • do míst s jílovým nebo skalnatým podložím
 • do míst s předpokládaným vyšším zatížením stropu a okolí

 

VÁLCOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ SAMONOSNÁ:

 • do míst se sypkým propustným podložím
 • do míst bez výskytu spodní vody
 • max. zásyp zeminou 30cm bez dalšího zatížení stropu a okolí

 

 

HRANATÁ RETENČNÍ NÁDRŽ:

 • do míst s jílovým nebo skalnatým podložím
 • do míst s předpokládaným vyšším zatížením stropu a okolí

 


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K RETENČNÍM NÁDRŽÍM:


 

 

 

 

POPIS:
Akumulovaná látka je do nádrže přiváděna potrubím, pro které je v jímce osazeno hrdlo s otvorem odpovídajícím profilu potrubí. Ve stropu nádrže je vstupní šachtička s plastovým poklopem. Šachta je standartně dodávána o výšce 300 mm a v případě potřeby ji lze kdykoliv po usazení do výkopu zvýšit nástavcem.Přebytečná a nevyužitá voda odchází z nádrže odtokovým potrubím - tzv. přepadem.

OSAZENÍ:
Osazení nádrže se provádí do předem připravené jámy, jejíž výška je dána výškou nádrže a hloubkou uložení nátokového  potrubí. Dno výkopu je nutno uvést do roviny – nejlépe betonovou deskou. Po osazení nádrže se napojí potřebná potrubí. Následně se provede postupné obetonování suchým betonem případně obsypání zeminou ( dle pokynů výrobce ) při postupném napouštění vodou z důvodu vyrovnání tlaků. Přesné pokyny k montáži výrobku jsou jeho součástí.

POUŽITÝ MATERIÁL:
Nádrže jsou zhotoveny z polypropylenových profilovaných desek svařovaných švýcarskou technologií LEISTER. Nádrže jsou zkoušeny na vodotěsnost.

MANIPULACE:
Zařízení je dodáváno jako kusová zásilka bez obalu. S nádrží  je možno manipulovat ručně, případněs malou mechanizací, ale vždy s ohledem na menšíodolnost materiálu proti nárazům (zvláště při nižších teplotách ).

 

 

Schematické technické nákresy:

 

 

fotogalerie
( pro zvětšení FOTKY klikněte na náhled )