HOME
EMAIL


JÍMKY - RETENČNÍ NÁDRŽE

JÍMKY - RETENČNÍ NÁDRŽE

Jímka válcová STANDART: 

 

Jímka válcová SAMONOSNÁ:

 

 Jímka HRANATÁ:

 

 

 


POUŽITÍ:
Jímky jsou vodotěsné svařované nádrže sloužící k akumulaci a uskladnění  různých kapalin, fekálií, sypkých látek a chemikálií. Nejsou určeny pro skladování hořlavých kapalin.
Je možno je použít také jako součást technologického zařízení.

POPIS:
Akumulovaná látka je do nádrže přiváděna potrubím, pro které je v jímce osazeno hrdlo s otvorem odpovídajícím profilu potrubí. Ve stropu nádrže je vstupní šachtička s plastovým poklopem. Šachta je standartně dodávána o výšce 300 mm a v případě potřeby ji lze kdykoliv po usazení do výkopu zvýšit nástavcem.Přebytečná a nevyužitá voda odchází z nádrže odtokovým potrubím - tzv. přepadem.

DOKUMENTACE:
K výrobku je dodávána následující dokumentace:
•    Osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
•    Záruční list
•    Prohlášení o shodě a kompletnosti
•    Provozní řád pro uložení jímky 
•    Certifikát výrobku

OSAZENÍ:
Osazení nádrže se provádí do předem připravené jámy, jejíž výška je dána výškou nádrže a hloubkou uložení nátokového  potrubí. Dno výkopu je nutno uvést do roviny – nejlépe betonovou deskou. Po osazení nádrže se napojí potřebná potrubí. Následně se provede postupné obetonování suchým betonem případně obsypání zeminou ( dle pokynů výrobce ) při postupném napouštění vodou z důvodu vyrovnání tlaků. Přesné pokyny k montáži výrobku jsou jeho součástí.

POUŽITÝ MATERIÁL:
Nádrže jsou zhotoveny z polypropylenových profilovaných desek svařovaných švýcarskou technologií LEISTER. Nádrže jsou zkoušeny na vodotěsnost.

MANIPULACE:
Zařízení je dodáváno jako kusová zásilka bez obalu. S nádrží  je možno manipulovat ručně, případněs malou mechanizací, ale vždy s ohledem na menšíodolnost materiálu proti nárazům (zvláště při nižších teplotách ).

 

 

Pro další využití dešťové vody lze retenční nádrž vystrojit různým příslušenstvím:

  • filtrem dešťových vod
  • čerpadlem pro zálivku zahrady 
  • sacím potrubím s košem a zpětnou klapkou pro napojení např. domácí vodárny
  • dopuštěcím potrubím
  • hladinovou sondou
  • atd.

 

 

Schematické technické nákresy:

 

 

fotogalerie
( pro zvětšení FOTKY klikněte na náhled )