HOME
EMAIL


ČOV

ČOV

 

 


POUŽITÍ:

Čistírny odpadních vod jsou navrženy dle ČSN EN 12566-3:2005 + A2:2013. Jsou určeny k likvidaci odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí, automatických praček - a to zejména k trvale obydleným objektům - rodinným domům, penzionům, provozovnám.

POPIS:

Kontrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž z polypropylenu s technologickou vestavbou. Umísťuje se pod úroveň terénu - celou svou výškou. V prostoru mezi horní hranou nátokového potrubí čistírny a plastovým záklopem je plastová šachta, ve které je umístěno membránové dmychadlo a u čistíren řady Ideal také dávkovací systém pro odbourání fosforu. Celá ČOV je opatřena víkem a odvětrávacím komínkem. Víko, časový spínač pro ovládání chodu dmychadla i membránové dmychadlo jsou součástí ceny výrobku.

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ:

V nátokovém prostoru dochází k oddělení biologického odpadu a smísení s recirkulovaným kalem. Biologicky rozložitelné materiály jsou zde tlakově provdušňovány. Mechaniky předčištěná voda je dále vedena do aktivačního prostoru, kde je umístěn systém difuzorů. Zde dochází k biologickému odstaňování organického znečištění vody. Z aktivačního prostoru voda vtéká spojovacím potrubím do dosedací nádrže. Tady se voda odděluje od aktivovaného kalu a přes odtokový systém je odváděna do kanalizace.

Vyčištěnou vodu lze se souhlasem vodohospodářského orgánu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace, trativodu, nebo ji lze akumulovat pro další využití k závlahám. Provzdušňování je zajištěno membránovým dmychadlem, které je napojeno na rozvaděč vzduchu a je řízeno časovými spínacími hodinami.  

 

 

 

                                                                          

                                                                 

 

 

Rozměry a parametry: