HOME
EMAIL


ČOV

ČOV

 

POUŽITÍ:

Čistírna odpadních vod je navržena dle ČSN EN 12566-3:2005 + A1:2009. je určena k likvidaci odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí, automatických praček - a to zejména k trvale obydleným objektům - rodinným domům, penzionům, provozovnám.

POPIS:

Kontrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž z polypropylenu s technologickou vestavbou. Umísťuje se pod úroveň terénu - celou svou výškou pod odpadní potrubí. Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo. Nástavec je opatřen víkem a odvětrávacím komínkem. Nástavec, víko i membránové dmychadlo jsou součástí ceny výrobku.

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ:

V nátokovém prostoru dochází k oddělení biologického odpadu a smísení s recirkulovaným kalem. Biologicky rozložitelné materiály jsou zde tlakově provdušňovány. Mechaniky předčištěná voda je dále vedena do aktivačního prostoru, kde je umístěn systém difuzorů. Zde dochází k biologickému odstaňování organického znečištění vody. Z aktivačního prostoru voda vtéká spojovacím potrubím do dosedací nádrže. Tady dr voda odděluje od aktivovaného kalu a přes odtokový systém je odváděna do kanalizace.

Vyčištěnou vodu lze se souhlasem vodohospodářského orgánu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace, trativodu, nebo ji lze akumulovat pro další využití k závlahám. Provzdušňování je zajištěno membránovým dmychadlem, které je napojeno na rozvaděč vzduchu a je řízeno časovými spínacími hodinami.  

 

 

DOKUMENTACE:                                                                                    

K výrobku je dodávána následující dokumentace:

 •  osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
 • záruční list
 • prohlášení o shodě
 • provozní řád
 • montážní návod

Součástí výrobku je:

 • válcová nádrž z polypropylenu
 • dmychadlo
 • šachta na dmychadlo ( umístěno uvnitř ČOV )
 • plastové víko s větracím komínkem
 • časové spínací hodiny
 • startovací bakterie
 • nástavec čistírny o výšce 50 cm

 


 


 

             

                                                                 

 

 

 

Rozměry a parametry: