HOME
EMAIL


Izolace střech

Izolace střech

Provádíme fóliové izolace plochých a šikmých střech.

Fóliové izolace jsou rozděleny od výrobců na speciální druhy pro každý typ střechy. Tyto folie na střechách, a terasách dlouhodobě odolávají působení slunečního záření, jejich vlastnosti se nemění ani při teplotách -30 + 80 stuňů, a jsou zpracovatelné od -5 °C .

Jednovrstvé systémy:
To jsou veškeré fóliové systémy používané na střechách a systémy ze specielních asfaltových pasů. Jsou zvláště vhodné převážně na konstrukcích, kde je z hlediska statiky požadována minimální hmotnost nebo při rekonstrukcích starých střech, kde střešní souvrství neumožňuje větší přitížení. Výběr systému a následná aplikace je vždy posouzena odborným pracovníkem.

Dvouvrstvý systém:
Izolace je vždy provedena živičnými pasy. Kombinace pasů musí respektovat typ podkladní konstrukce a svými vlastnostmi se musí vhodně doplňovat.Nabízíme certifikované a dlouhodobě odzkoušené dvouvrstvé systémy pro veškeré typy střech a veškeré druhy možného zatížení a použití. Systémy se buď mechanicky kotví či plnoplošně natavují. Technologii a způsob provedení pro Vaši střechu Vám ochotně navrhneme zdarma, ale vždy až po místní prohlídce střechy.

DOKUMENTACE:

K výrobku je dodávána následující dokumentace:

•    Osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
•    Záruční list
•    Prohlášení o shodě na použité materiály

 


 

 

fotogalerie
( pro zvětšení FOTKY klikněte na náhled )