HOME
EMAIL


izolace bazénů

izolace bazénů

 Realizujeme  hydroizolace zapuštěných bazénů pomocí bazénové folie. Tato folie se uplatní při stavbě nových venkovních i vnitřních bazénů. Významné uplatnění nachází i při rekonstrukci bazénů. Izolování bazénů bazénovou folií umožňuje vytvořit jakýkoliv tvar podle přání zákazníka.

Hlavní výhody bazénů izolovaných bazénovou folií:

·         možnost zvolit si libovolný tvar a rozměry bazénu
·         velmi rychlá rekonstrukce starších bazénů
·         jednoduchá aplikace a výborná svařitelnost známými postupy
·         odolnost proti ultrafialovému záření
·         odolnost proti povětrnostním vlivům a střídání teplot
·         vysoké pevnostní charakteristiky, trvalá pružnost a ohebnost
·         odpudivost povrchu folie proti usazování nečistot, snadná údržba
·         výborná chemická odolnost vůči agresivitě prostředí, odolnost vůči ozónu
·         hygienická a ekologická nezávadnost


DOKUMENTACE:

K výrobku je dodávána následující dokumentace:
•    Osvědčení o vodotěsnosti a nepropustnosti
•    Záruční list
•    Prohlášení o shodě 

 

 


POSTUP:

Samotná spodní konstrukce bazénu musí být pevná a nosná a musí být navržena vždy podle zásad statiky. Vzhledem k tomu, že hydroizolační folie vytváří dokonale vodotěsný plášť, musí být každá konstrukce bazénu, která je vybudovaná v místech s možností výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň dna bazénu, řádně izolována z venkovní strany konstrukce bazénu proti tlakové vodě a to nejlépe hydroizolační folií. Vlastní těleso bazénu pak musí být v době vypuštění vody z bazénu zabezpečeno proti vztlaku podzemní vody.

Foliové těsnění tvoří uzavřenou vanu a v horní části je zajištěno proti podtečení. Na straně folie odvrácené od vody může za jistých podmínek docházet ke kondenzaci vodní páry, za těsněním se proto vytváří sekundární odvod vody a nebo propouštěcí otvory.

Podklad izolačního souvrství může být buď vrstva betonu, kovová konstrukce, dřevo, tepelně izolační hmoty, staré nátěry nebo polyesterové konstrukce. Před započetím izolačních prací musí být povrch podkladu pečlivě zameten a zbaven všech cizích těles ( hřebíky, úlomky skla, kameny, zbytky malty a pod.) Podklad musí být suchý, pevný bez nerovností, otevřených trhlin nebo hřebínků. Především u sanací se doporučuje před pokládkou izolačního systému ošetřit podklad vhodným antimikrobiologickým prostředkem. Ocelové plochy musí být zbaveny zbytků kovu po svařování a ostré vyčnívající hrany musí být zbroušeny.

Mezi konstrukci bazénu a bazénovou folii je vkládána ochranná  textilie vyrobená ze syntetických vláken. Jejím účelem je vytvoření separace mezi bazénovou hydroizolační fólií a ostatními částmi stavby. Chrání fólii před nerovnostmi a ostrými hranami pevných podkladů a separuje folii od přímého styku s materiály, které by ji mohly fyzikálně nebo chemicky ovlivňovat a tím měnit její užitné vlastnosti ( vzhled, barvu apod.)

Celá hydroizolace je k tělesu bazénu kotvena úchytnými prvky z poplastovaného plechu, který je na jedné straně opatřen vrstvou antikorozníko laku a na druhé straně nánosem plastu. Kotvení se provádí v místech styku dvou rovin a všude tam, kde podklad mění v ostrém úhlu svůj sklon.  

fotogalerie
( pro zvětšení FOTKY klikněte na náhled )